WEES VOORZICHTIG MET E10 benzine

E10 brandstof is wel een schonere brandstof dan E5. Het cijfer duidt de hoeveelheid bio-ethanol/alcohol aan die is toegevoegd aan de benzine. Deze verhoogde toevoeging van alcohol heeft een negatief effect op de houdbaarheid van de brandstof. Zeker voor machines die voor een langere tijd niet gebruikt worden zoals bijvoorbeeld grasmachines, bladblazers... heeft dit heel wat negatieve gevolgen. Bij een wekenlange stilstand bederft de brandstof en wordt een smurrie. Als je je machine opnieuw probeert te starten, loopt deze vast.

Kies daarom voor bezines met minder ethanol, zoals de premium brandstoffen. Uiteraard zijn ethanolvrije bezines, zoals Aspen, het beste.

Voorkomen is altijd beter dan genezen!