ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERNEMINGSGEGEVENS

TUINRAMA BVBA

PROVINCIEBAAN 69

2235 HOUTVENNE(HULSHOUT)

tuinrama@tuinrama.be

T: 016 699613 F: 016 699625

BE0413.861.485

RPR Turnhout


De e-commerce website van TUINRAMA, een BVBA met maatschappelijke zetel te Provinciebaan 69, 2235 Houtvenne, BTW BE 0413.861.485, RPR Turnhout, (hierna 'Tuinrama') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Tuinrama moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Tuinrama aanvaard zijn.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW uitgezonderd wanneer anders vermeld, en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Tot 200,00 euro rekenen we u een portkost aan van 15,00 euro.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. Bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld, deze kunnen afwijken (bijvoorbeeld in kleur, maat...) en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden TUINRAMA niet. TUINRAMA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. TUINRAMA is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door TUINRAMA. TUINRAMA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Product zoeken

U kan onze shop doorzoeken op basis van “categorie”, “merk”, “prijs” en “kleur”. Deze keuzemogelijkheden vindt u links op uw scherm. Om uw voorkeur te selecteren, klikt u op het vakje. Nu worden enkel de producten getoond die toe deze selectie behoren.

Kiezen en Bestellen

Door op het product van uw voorkeur te klikken, komt u op de productpagina terecht. Om dit product te bestellen, klikt u op de knop “toevoegen aan winkelwagen”. Bij het winkelwagentje verschijnt nu een cijfer dat weergeeft hoeveel producten u aan uw winkelwagentje heeft toegevoegd.

Wil u een ander product bekijken dan klikt u op [<BACK]. U komt dan opnieuw in het overzicht van de shop.

Klikt u op het winkelwagentje bovenaan rechts dan kan u uw geselecteerde producten bekijken en eventueel nog aanpassingen doen van aantallen of producten verwijderen. Om de aantallen aan te passen klikt u bij het product naast het aantal op de pijltjes naar boven of naar beneden. U kan ook rechtstreeks in het vakje een aantal invoegen.
Om een product te verwijderen uit uw bestellijst klikt u op de knop [VERWIJDEREN]
Wordt uw winkelwagen niet dadelijk aangepast, klik dan op de knop [WINKELWAGEN VERVERSEN]
U kan nog verder winkelen door op SHOP te klikken in de banner naast het winkelwagentje. U komt dan opnieuw op de overzichtpagina van de winkel.

Om uw bestelling te plaatsen klikt u vervolgens op [AFREKENEN].

Kies voor “Ik heb geen account” als u nog niet eerder een account heeft aangemaakt. Het aanmaken van een account is niet verplicht om uw bestelling toch te plaatsen. Ons privacybeleid kunt u nalezen in artikel 11.
Vul alle gegevens in. Alle gegevens met een sterretje zijn verplicht in te vullen. Bent u een veld vergeten in te vullen, verschijnt er bovenaan de pagina een balk met de melding welk veld niet ingevuld werd.
Heeft u alle velden ingevuld en het vakje dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden aangekruist, klik dan op de knop [VERDER NAAR VOLGENDE STAP]

Verzendingsgegevens

U komt op het tabblad verzending. Op dit tabblad worden de verzendingskosten weergegeven. U klikt opnieuw op [VERDER NAAR VOLGENDE STAP]  of op de knop [GA TERUG]

Controleer vervolgens uw gegevens voordat u verder gaat. Klik op de knop [VERDER NAAR VOLGENDE STAP] of op de knop [GA TERUG] als u nog wijzigingen wil doorvoeren.

Heeft u al een account aangemaakt, dan kan u inloggen met uw emailadres en wachtwoord en doorloopt u dezelfde stappen vanaf het invoegen van uw gegevens.

Betaling

U kiest de betalingsmethode en voert de handelingen hiervoor uit. Zodra de betaling voltooid is krijgt u hiervan een melding dat de betaling is uitgevoerd.

Bevestiging

Eens uw bestelling geplaatst verschijnt op uw scherm een dankbericht met de melding van het uw ordernummer en de melding dat een bevestigingsmail naar uw emailadres gestuurd is. Bij een eerste bestelling is het mogelijk dat uw mail in de junkmail folder is terechtgekomen. Pas uw instellingen voor dit emailadres aan als betrouwbaar. Dan voorkomt u dat latere emails opnieuw in de junkmail folder terechtkomen.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen: - via bankkaart

TUINRAMA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen ongemonteerd aan het afleveradres van de Klant bezorgd. De bestelling wordt afgeleverd tot aan de deur.

De levering gebeurt door de post, met eigen transport of via een externe partner.

Voor bestellingen kleiner dan 200 euro rekenen we een portkost van 15,00 euro aan.
Voor bestelling die niet via post kunnen verstuurd worden omwille van de grootte, het gewicht of complexiteit van de producten en de bestelling de waarde van 500 euro niet bereikt, rekenen we een transportkost aan van 50,00 euro.
Voor bestellingen van een bedrag van meer dan 500 euro gebeurt de levering gratis in België. Bij promo's is de levering niet gratis. Hiervoor rekenen we 75 euro aan.

De levertermijn bedraagt tussen 3 en 15 dagen na ontvangst van de bestelling. Afhankelijk van het soort artikel kan de levertermijn variëren. Kleine producten die in voorraad zijn en in een postpakket kunnen verstuurd worden, worden binnen 2 dagen vanaf de bestelling klaargemaakt voor verzending en verstuurd.

Voor producten zoals tuinsets, tuinmachines.... andere complexere producten wordt u via mail op de hoogte gebracht van de mogelijke leveringsdatum en worden verdere afspraken gemaakt.

Wij doen ons uiterste best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Echter, het kan voorkomen dat de levertijd van artikelen die besteld moeten worden soms langer duurt dan 10 werkdagen. Bij ruime overschrijding van deze termijn wordt u hierover geïnformeerd. U heeft dan de mogelijkheid om uw order alsnog kosteloos te annuleren.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan TUINRAMA.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de verkoper was geboden.

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Tuinrama.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Tuinrama te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Tuinrama.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag: "waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.";  

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Tuinrama, Provinciebaan 69, 2235 Houtvenne, tel. 016699613, fax 016 699625 en tuinrama@tuinrama.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Klik hier om het herroepingsformulier te downloaden

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Tuinrama heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Tuinrama, Provinciebaan 69, 2235 Houtvenne.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt TUINRAMA zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Tuinrama alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Tuinrama op de hoogte is gesteld van de beslissing van de lant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Tuinrama wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen en gecontroleerd.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Tuinrama geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Tuinrama betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Tuinrama en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Tuinrama.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Tuinrama zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De klantendienst van Tuinrama is bereikbaar op het telefoonnummer +32 16 699613, via e-mail op tuinrama@tuinrama.be of per post op het volgende adres Provinciebaan 69, 2235 Houtvenne.  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Tuinrama beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 37 euro per factuur wegens administratieve kosten en verlies aan beschikbare geldmiddelen.

Onverminderd het voorgaande behoudt Tuinrama zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

De verantwoordelijke voor de verwerking, Tuinrama] respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerking van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Tuinrama, Provinciebaan 69, 2235 Houtvenne, tuinrama@tuinrama.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Tuinrama, Provinciebaan 69, 2235 Houtvenne, tuinrama@tuinrama.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Tuinrama heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Tuinrama houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op tuinrama@tuinrama.be.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Tuinrama om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Tuinrama. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.